Bok i butik ersätter bokbussen

2018-01-10
Från och med januari 2018 finns medier att låna på plats i Västerviks kommuns servicepunkter. Bok i butik som konceptet kallas ersätter biblioteksbussen under 2018. Västerviks kommuns förhoppning är att en ny biblioteksbuss ska rulla under 2019.

Biblioteken i Västerviks kommun har tidigare använt sig av en bokbuss från Oskarshamn för att leverera böcker till landsbygden. Avtalet med Oskarshamns kommun är nu slut och Västerviks kommun arbetar för att köpa in en egen buss. Tills den nya biblioteksbussen är på plats erbjuder biblioteket service i form av bok i butik på kommunens servicepunkter.

Bibliotekspersonal kommer besöka servicepunkterna enligt tidtabell för att leverera beställningar, byta ut medier och erbjuda annan service till låntagarna. Den som vill ha medier levererade till servicepunkterna kan själv reservera via bibliotekets webbplats och ange hämtställe bok i butik. Låntagarna kan även kontakta Västerviks bibliotek för hjälp.

– Vi erbjuder denna lösning under 2018 och är tacksamma över samarbetet med servicepunkterna. Fördelen med bok i butik är att låntagarna nu kan låna medier utan att behöva anpassa sig till en tidtabell, såvida de inte vill ha personlig service från bibliotekspersonalen. Oss kan de träffa på samma veckodagar som i bokbussens gamla tidtabell. För norra turen är tidtabellen oförändrad säger Katrin Ryrfeldt, bibliotekschef i Västerviks kommun


Norra turen, följande onsdagar:

17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 14 mars, 28 mars, 11 april, 25 april, 9 maj, 23 maj, 20 juni.

Ukna (affären) 10.00-10.40
Edsbruk (affären) 11.00-11.35
Helgenäs (klubbstugan) 11.40-12.15
Odensvi (affären) 13.30-14.15
Blackstad (affären) 14.45-15.15