Regler för fiske i Kyrksjön

Välkommen till Kyrksjön

Om sjön

Kyrksjön är en typisk grund (maxdjup ca 11 meter), varm och näringsrik sjö vars botten mest består av sand, grus och dy. Stenigare partier finns dock i sjöns västra delar. I sjön finns en rik fiskfauna med åtminstone 11 olika fiskarter. Kyrksjön med dess växt- och djurliv präglas av biologisk mångfald och området anses ha ett mycket högt naturvärde.
För att minska miljöbelastningen från användandet av båtmotorer i sjön har vi infört ett förbud mot 2-takts motorer.

 

Gös och Gädda

Kyrksjöns fiskevattenområde arbetar för att förbättra kvalitén på bestånden av gös och gädda. Målsättningen är att få fler storvuxna fiskar till gagn både för den ekologiska balansen och för sportfisket. Vid Kyrksjön tillämpas därför s.k. fönsteruttag med mini- respektive maximått på de gösar och gäddor man får ta upp. Fiskar som är mindre än 40 cm eller som är större än 60 cm ska därför återutsättas. Vi blir glada om ni återapporterar er fångst av gös och gädda, ett sätt för oss att se hur bestånden utvecklas. Nu några tips vid återutsättning av fisk:

Hantera fisken så snabbt och skonsamt som möjligt. Se till att fisken har återhämtat sig när du friger den. Den ska själv kunna stå på rätt köl och simma iväg av egen kraft.Fiske är endast tillåtet med giltigt fiskekort och med handredskap (rörliga redskap). Vid isfiske får dock angeldon användas .
Fiske är inte tillåtet under färd med motordriven båt (trolling etc.)
 Gös är mellan  40 till 60 cm får tas upp.
Gäddor över 40 cm får tas upp.
Max 3 fiskar får tas upp per dygn och fiskekort.
Fiske är förbjudet inom streckade på områden på kartan.
Allt fiske är endast till husbehov

Fiskekort köper du i Odensvi Lanthandel, 
Ring oss på tel 0493-210 30 så lägger vi ut kortet till er
och så betalar ni med swish när ni hämtar dem.
Swish numret är 1230-505842

Det går även att hyra roddbåt hos oss. Ring innan och kolla så att den är ledig.
Pris: 150 kr/dag

Ni kan även köpa dem i affären under våra öppettider eller om ni kommer tidigt en morgon så swishar ni för kortet och skriver ert namn (och märk med fiskekort), och så hänvisar ni bara till affären om det är någon som frågar.

OBS! Inget fiske vid röda markeringarna. OBS!

Gös, Abborre och Gädda

Dagskort  90kr

Veckokort 350 kr

Årskort 800 kr