Kassagirot/ Bank i butik erbjuder:

Betalning av räkningar.

Inbetalning till bank/ plusgiro

Pris: 45 kr

Värdeavi.

Inlösen av utbetalning från Plusgirot Pris: 30 kr

Konto-insättning.

Insättning till valfria svenska bankkonton.

Pris: 45 kr

Kort.

Kontant uttag.